wersja mobilna
Online: 335 Niedziela, 2018.04.22
W katalogu znajduje się: 1278 firm i 9264 produktów
NCAB Group Polska

NCAB Group Polska

Ul. Jana Pawła II 66
05-500 Piaseczno (woj. mazowieckie)

tel. 22 462 79 90
faks. 22 468 83 33

www: www.ncabgroup.com

Kategorie Firmy - NCAB Group Polska

Produkcja elektroniki » Obwody drukowane »
Złóż ofertę
Wizyt: 9910
ZRÓWNOWAŻONA DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA – NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Naszą misją jest produkcja obwodów drukowanych dla wymagających klientów - terminowo, bez żadnych wad i przy możliwie najniższym koszcie całkowitym. Nasze podejście uwzględnia perspektywę długoterminową i pokazuje, w jaki sposób koszty, jakość, zminimalizowane ryzyko i kwestie ochrony środowiska uzupełniają się. W ścisłej współpracy z naszymi klientami możemy opracowywać zrównoważone produkty i zmniejszać negatywny wpływ na środowisko.

Od wielu lat jakość i zarządzanie ochroną środowiska stanowią ważne wartości dla NCAB Group. W 2014 r. podjęliśmy decyzję o stosowaniu standardu ISO 26000 - międzynarodowej normy w zakresie odpowiedzialności społecznej, która ma wytyczać kierunek naszej dalszej pracy. Wynikiem tej decyzji jest strategia obejmująca wymiar etyczny, społeczny i środowiskowy, w sposób jednoznaczny określająca priorytety zrównoważonej działalności biznesowej. NCAB Group ściśle współpracuje z zakładami produkującymi dla nas obwody drukowane. Wierzymy, że współpraca oparta na partnerstwie jest elementem niezbędnym do osiągnięcia wysokiej jakości i zrównoważonej produkcji. Wszystkie zakłady produkujące dla nas obwody drukowane zostały zatwierdzone w naszym procesie selekcji dostawców, w ramach którego zakład będący potencjalnym partnerem podlega ocenie z perspektywy jakości i ochrony środowiska.

Co więcej, zakład produkcyjny musi mieć certyfikat ISO 9001 (System Zarządzania Jakością) oraz ISO 14001 (System Zarządzania Środowiskowego), przedłożyć dokumentację dotyczącą wydobycia minerałów na terytoriach objętych konfliktami zgodnie z ustawodawstwem USA (ustawa Dodda Franka), przestrzegać przepisów UE dotyczących zawartości substancji w surowcach (RoHS i REACH) oraz lokalnych regulacji w zakresie jakości wód, emisji do wód oraz gospodarki odpadami. Ponadto musi też podpisać nasz Kodeks postępowania.

W 2009 r. wdrożyliśmy Kodeks postępowania, który stanowi część umów podpisywanych z każdym z naszych zakładów produkcyjnych. Inspiracją dla wymagań określonych w Kodeksie było 10 zasad Global Compact ONZ, które obejmują: prawa człowieka, standardy pracy, zniesienie pracy dzieci, zarządzanie środowiskowe, etyka i własność intelektualna.

Grupa NCAB oczekuje od wszystkich swoich zakładów produkcyjnych i pracowników przestrzegania Kodeksu postępowania Grupy. Aby uzyskać więcej informacji, proszę pobrać Kodeks postępowania ze strony NCAB Group www.ncabgroup.com.

Prezentacje
Katalog IRE

Prezentacje dotyczące firmy w serwisie ElektronikaB2B

Odpowiedzialność jako pojęcie biznesowe - zrównoważony rozwój jako integralna część działalności NCAB

Aby kwestie ochrony środowiska traktować poważnie i z odpowiedzialnością, pracownicy i członkowie społeczności, nie tylko lokalnych, stali...
Czytaj dalej